Wat is Lokale Diensteneconomie?

De basisidee van de lokale diensteneconomie (LDE) is de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden waarbij tegelijk kansen op tewerkstelling worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers. De lokale diensteneconomie beoogt een drievoudige maatschappelijke meerwaarde door:

 1. een actief en competentieversterkend traject aan te bieden aan mensen voor wie de stap uit de werkloosheid om verschillende redenen niet evident is
 2. te voorzien in een aanvullend dienstenaanbod geïnitieerd vanuit de overheid, waarbij rechtstreeks kan worden ingespeeld op de lokale noden en evoluties en waardoor de maatschappelijke meerwaarde steeds centraal komt te staan en
 3. de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diensten te verankeren.

De lokale diensteneconomie biedt een competentieversterkende inschakeling en kwaliteitsvolle begeleiding aan de doelgroepwerknemers. Deze doelgroepwerknemers zijn personen die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject van 5 jaar in de LDE terug aansluiting te vinden in de reguliere economie en door te stromen. Ze hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer.

Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan onze samenleving. Bovendien biedt een job meer kansen op persoonlijke en professionele ontwikkeling. De lokale diensteneconomie richt zich vaak op kansarme klanten. De prijzen voor de diensten kunnen daarom variëren naargelang het inkomen van de klant. De dienstverlening is ook afgestemd op de specifieke socio-economische noden van de regio. Heel wat buurt- en nabijheidsdiensten hebben bovendien een uniek participatief karakter: zowel de klanten als de werknemers en de buurtbewoners krijgen inspraak in de ontwikkeling en de werking van de dienstverlening.

De LDE situeert zich steeds binnen lokale, bovenlokale of Vlaamse bevoegdheden. Omwille van hun specifieke karakter, hun kostprijs en hun toegankelijkheid moeten de diensten aanvullend zijn op het bestaande reguliere dienstenaanbod.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over deze diensten:

 • Aanvullende thuiszorg
 • Buurtgerichte kinderopvang
 • Vervoer- en boodschappendiensten
 • Energiesnoeiers
 • Fietspunten
 • Sociale restaurants
 • Klusdiensten
 • Ecologisch groenonderhoud
 • Onderhoud van fiets- en wandelpaden
 • Buurtsport
 • Preventieve gezinsondersteuning
 • Huisbewaarders in sociale huisvesting

In Vlaanderen zijn 196 organisaties actief in de lokale diensteneconomie. Daar werken meer dan 2500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen in de omkadering.

Nieuws

Tijdelijke prioritaire screening

VDAB legt een prioritaire screening op voor doelgroepmedewerkers uit lokale diensteneconomie organisaties en maatwerkbedrijven. 

... lees verder

Regering legt ontwerp van regeling voor STO's voor

Lokale diensten zullen zich bij het departement kunnen aanmelden voor een tijdelijk label STO-LDE.

... lees verder