Memorandum lokale diensteneconomie 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 stelt de Koepel LDE zijn memorandum voor.

De voorbije jaren merkten wij een gebrek aan degelijk flankerend beleid naar onze sector. Tegelijkertijd blijft de lokale diensteneconomie groeien en stellen we vast dat het maatschappelijk potentieel onderbenut blijft.

Dit memorandum bevat een synthese van pijnpunten en een pad naar oplossingen. Vitale kwesties voor de sector zijn: de financiële leefbaarheid van het systeem met een oplossing voor  het klaverblad SINE,  een verbetering van het indiceringssysteem of de toegangspoort tot LDE, een noodzakelijk groeipad en een dynamisch en goed flankerend beleid op de as doorstroom.

Indien u vragen heeft na het lezen hiervan, neem dan contact op met het koepelsecretariaat.